Wat bepaalt de innovativiteit van een organisatie?

 (Dit artikel heb ik eerder geplaatst op Marketingfacts.nl)

Innovatie is van levensbelang om in een sterk concurrerende markt te kunnen overleven en groei te kunnen bevorderen. Van het aanpassen van bestaande producten, diensten en processen tot aan het ontwikkelen van compleet nieuwe business modellen: structurele innovatie onderscheidt de succesvolle bedrijven van de verliezers. Maar wat maakt een organisatie innovatief? En waarom behoren bedrijven als Apple, Google en Toyota tot de top van meest innovatieve bedrijven?

Business Week deed vorig jaar in samenwerking met BCG onderzoek naar hoe bedrijven innoveren en wat de top-50 van meest innovatieve bedrijven succesvol maakt. Tijdens het onderzoek zijn wereldwijd 2.468 senior executives gevraagd over hoe bedrijven innoveren. Uit het onderzoekt komt een aantal factoren naar voren die van invloed zijn op de innovativiteit van een organisatie.

Top innovatieve bedrijven weten alles van de klant{title}
Er zijn veel organisaties die incidenteel of in een specifieke business innoveren. Er zijn echter weinig bedrijven te vinden die innovatie verankeren in hun organisatie en continu bezig zijn om hun diensten, producten, processen en business modellen te verbeteren. Organisaties bij wie innovatie tot een integraal onderdeel van hun activiteiten is geworden, hebben vaak een zeer uitgebreide kennis van de klant en zijn behoefte.

Veelgebruikt voorbeeld hiervan is Apple. Nog voordat de consument het zelf weet, heeft Apple scherp waar de consument op zit te wachten. Daarnaast beheersen ze het ontwikkelen van functionele en mooie en superieure producten als geen ander. Ook lukt het Apple ‘gewone’ producten te veranderen in gadgets die iedereen wil hebben en worden bijna alle producten die Apple uitbrengt, van Mac tot iPod en iPhone, een hit.

Ook wordt Microsoft genoemd als organisatie die continu blijft innoveren. Dit bereikt zij onder andere door de continue stroom van nieuwe producten zoals de introductie van Zune en Vista, en haar continue zoektocht naar de behoeftes van gebruikers om op basis daarvan IT-oplossingen te kunnen leveren.

Innovatieve bedrijven hebben visie
Organisaties die innovatief zijn ontwikkelen een duidelijke toekomstvisie, en anticiperen hierop door met vooruitstrevende oplossingen te komen voor hun klanten.

Zo ook Toyota: het bedrijf houdt trends zoals green thinking continu in de gaten en anticipeerde op de vraag naar hybride voertuigen voordat de concurrentie dit deed. Hierdoor kon Toyota besluiten om stevig te investeren in de technologie. En in ruil voor het inleveren van opbrengsten op de korte termijn is het Toyota met bijvoorbeeld de Toyota Prius gelukt om door haar visie de markt op de langere termijn te domineren.

Een bedrijfscultuur die innovatie stimuleert is belangrijk
Om innovaties te laten slagen, moet de bedrijfscultuur innovatie ook daadwerkelijk ondersteunen.
Zo laat Apple zien dat zij enorm goed is om innovaties snel op de markt te brengen, en Apple is ook continu bezig om te vernieuwen. En dit is niet in de laatste plaats te danken aan Steve Jobs, die continu bezig is om innovatietrends voor te zijn of zelfs op te starten en innovatie in de cultuur van Apple probeert te verankeren.
{title}
Ook de cultuur van Google blijft bewonderenswaardig: gratis massages, flexibele werktijden, het stimuleren van creativiteit en experimenteren en het platter maken van de organisatiestructuur, allen met als doel innovatie aan te moedigen.

Veel bedrijven missen innovatiesnelheid
Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven innovatie erg belangrijk vinden en ook meer investeren in innovatie in vergelijking met voorgaande jaren. Toch is een groot deel van de organisaties niet tevreden over het rendement van hun innovaties.

Interessant is dat 57% van de ondervraagde bedrijven hun organisatiecultuur als bovengemiddeld beschouwt als het aankomt op het stimuleren van innovatie, maar een risicomijdende cultuur een van de belangrijkste barrières vormt voor het verhogen van de ROI van innovaties. Daarnaast blijken hierdoor de meeste innovaties gedaan te worden door veranderingen in bestaande diensten en producten aan te brengen, terwijl het ontwikkelen van nieuwe producten voor bestaande klanten als belangrijkste vorm van innovatie wordt gezien.

Resultaten in Innovation 2007 rapport
Ik ben benieuwd hoe jullie aankijken tegen innovatie. Wat bepaalt volgens jullie de innovativiteit van bedrijven uit de top-50, en wat vinden jullie de meest innovatieve bedrijven? En hoe gaan jullie om met de genoemde problemen/voorwaarden voor innovatie?

Businessweek en BCG hebben het Innovation 2007 rapport met meer resultaten via hun site beschikbaar gesteld.

Andere bezoekers zochten op:

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!