Presentatie Online ontsluiten van collecties voor cultureel erfgoed

Mijn collega Sander Limonard en ik verzorgen een presentatie op de DE conferentie 2008 volgende week dinsdag, om 14.00 uur (zie http://www.den.nl/docs/20081114113848). Dit is de aankondiging:

De kunst van het loslaten
Organisatorisch en technologische afwegingen in het on-line ontsluiten van collecties

Instellingen hebben een veelheid aan mogelijkheden om hun collecties on-line te zetten. Web 2.0 en de actieve rol die gebruikers hierin spelen wordt vaak genoemd als een beloftevolle richting in de zoektocht nar een groter en breder publiek. ´Social tagging´, ´collaborative content creation´ en het ontsluiten van minder bekende of lokale collecties in de ´long tail´ zijn termen die regelmatig terugkomen. De vraag is of dit altijd tot het gewenste resultaat zal leiden. Instellingen blijken het door hen beheerde materiaal niet ´zomaar´ on-line te zetten. Vrees voor inbreuk op de integriteit van erfgoed en collecties, reputatieschade voor instellingen maar ook diverse auteursrechtelijke kwesties lijken een grote doorbraak in het on/line onstluiten van digitaal erfgoed in de weg te staan. In deze presentatie gaat TNO dieper in op de manier waarop technische mogelijkheden, business modellen en doelstellingen van cultureel erfgoed instellingen op elkaar inwerken. Aan de hand van nieuwe technologische ontwikkelingen en een aantal voorbeelden uit aanpalende domeinen bespreekt Sander verschillende hoe het publiek te betrekken in het beheren, onderzoeken en presenteren van on-line collecties.

Daarnaast vinden er dinsdag en woensdag nog een groot aantal andere interessante presentaties plaats.

Mocht je daarom in de gelegenheid zijn, dan spreken we je graag tijdens deze sessie, dinsdag 9 december om 14 uur in Rotterdam

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!