Interactie en publieksparticipatie bij tentoonstellingen

Jarl Schulp, een grafisch, ruimtelijk en communicatieontwerper die ik vorige week mocht ontmoeten op Amsterdam CS, heeft een thesis geschreven over hoe het publiek meer betrokken kan worden bij tentoonstellingen. Erg interessant, zeker omdat hij dit vanuit ontwerpperspectief bekijkt.

In zijn prettig leesbaar en goed vormgegeven rapport geeft hij zijn kijk op hoe interactiviteit binnen tentoonstellingen kunnen worden ingezet, en geeft hij antwoord op welke soort van interactieve onderdelen het meest interessant zijn. Het onderzoek is uitgevoerd i.v.m. zijn afstuderen aan de praktijkstudie Contract.nu.

Waarom interactiviteit volgens Jarl?

  • Inspelen op de veranderende behoefte van bezoekers die zelf op onderzoek uitgaan en eigen keuzes wil maken
  • Bezoekers in dialoog brengen met andere bezoekers
  • Zelf invloed uitoefenen op wat tentoongesteld wordt
  • Aangaan van een duurzame relatie tussen bezoekers en musea

In het rapport komen onder andere bekende ontwerpers van tentoonstellingen van onder andere NEMO, Science Museum Londen, Koninklijke Bibliotheek, Gemeentemuseum Den Haag en Boijmans van Beuningen aan bod en beschrijft Jarl veel (inter) voorbeelden. Daarnaast wordt in begrijpelijke taal de geschiedenis van tentoonstellingen beschreven.

De complete thesis en samenvatting zijn te downloaden via de aparte downloadpagina van zijn website.

Andere bezoekers zochten op:

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Interactie en publieksparticipatie bij tentoonstellingen”

Leave a Reply

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!