De toekomst van internet; waar gaat dat heen?

Op Webstrategie magazine netr.nl is een interessante gratis te downloaden bundel verschenen met 25 visies op de toekomst van internet. Professionals uit verschillende bedrijfstakken geven hun blik op wat de ontwikkelingen in de toekomst voor hun betekenen, en wat doet in de branche waarin ze werkzaam zijn. Het leuke van de bundel is de verscheidenheid aan personen die is geinterviewd. Zowel uitgevers, kennisinstellingen, zakelijke dienstverleners, omroepen als wethouders komen aan bod.

De toekomstvisie is te downloaden via de site van netr.

De totale lijst van auteurs: Stéphane Doutriaux, David Niemeijer, Barbara Besancon, Lodewijk Asscher, Fred Mulder, Anthony Townsend, Floor van Spaendonck, Stan Smits, Eppo van Nispen tot Sevenaer, Milica Antic, Jop Ubbens, Michiel Buitelaar. Nolan Altman, Henk Boeke, Lara van Druten, Bob Overbeeke, Lauran Beers, Roderick Vonhögen, Marinka Copier, Siegfried Woldhek, Andre Krouwel, Leon Willems, Marielle Rumph, Michiel Buchel, Frank Kresin, Peter Duin
 

Andere bezoekers zochten op:

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!