De toekomst van media & communicatie

Om voorbereid te zijn op de toekomst heeft GOC, kenniscentrum voor de creatieve industrie, in 2007 TNO gevraagd om de veranderingen in de sector in kaart te brengen, en inzicht te geven in de kansen voor marktpartijen. Dit heeft geresulteerd in een toekomstvisie, waarin aan de hand van 4 toekomstscenario’s een voorstelling is gemaakt van de media en communicatiewereld in 2015. De resultaten hiervan zijn 4 februari gepresenteerd op het ‘competent de toekomst in‘ congres, georganiseerd door GOC.

De resultaten zijn publiek beschikbaar en bieden iedere media professional een bruikbaar overzicht van de mogelijke toekomstrichtingen van de sector. Via onderstaande links zijn rapporten en samenvattingen te downloaden.

Andere bezoekers zochten op:

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!