Digitaal Erfgoed: Social tagging voorbij?

Met web 2.0 kan een heleboel, maar wat te doen? Als TNO proberen we zicht te krijgen op beloftevolle concepten en welke soort van meerwaarde dit oplevert. We willen eind juli de resultaten presenteren waarmee instellingen beter geïnformeerde inschattingen kunnen maken voor de te volgen web 2.0 strategie, het invullen van dienstconcepten en de te verwachten opbrengsten. Daarnaast werken we aan een innovatie agenda: wat zou een volgende ronde van experimenten en diensten moeten bevatten?

Social tagging wordt nu geïntroduceerd als een eerste manier om hiermee te experimenteren, met het Nationaal Archief en recentelijk Beeld en Geluid als voorlopers in Nederland.
- Welke doelgroep bereik je? Zijn dit nieuwe doelgroepen of mensen die je al voor je gewonnen hebt? Onze eerste indruk is dat het vooral de ‘usual suspects’ zijn. Dan is de vraag hoe heeft dit meerwaarde voor hen. Bereik je andere doelgroepen meer door activiteit ‘aan te jagen’ met een spelelement, zoals Beeld en Geluid en de KRO nu hebben aangekondigd?
- Wat haal je er als instelling uit? In hoeverre heeft deze data meerwaarde, zijn er indirecte opbrengsten als meer gebruik, meer bezoekers? Een eerste vluchtige peiling leert dat het overgrote deel van de tags slecht bruikbaar is. Maar dat er wel leuke resultaten uit die paar procent relevante tags komen.

Vragen aan jullie zijn:
- Hoe kijken jullie aan tegen de social tagging experimenten?
- Wat zijn de meest veelbelovende web 2.0 concepten die gebruikers in meer rollen aanspreken? En organiseer je het zelf, ergens anders op bijv. Youtube, of haak je aan op bestaande (al dan niet erfgoed) initiatieven als watwaswaar.nl of Narb.me ?

(Deze discussie is op 24 februari 2009 ook op de Erfgoed 2.0 Linkedin groep geplaatst.)

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!