Verschillen in website statistieken

Verschillen in webstatistieken leiden regelmatig tot vragen over de betrouwbaarheid van de data. De migratie naar een ander pakket, het ‘toevallig’ vergelijken van de statistieken met data uit andere pakketten en het afrekenen van advertentiecampagnes kunnen hierdoor aanleiding geven tot veel discussie.

website statistieken

TNO heeft in samenwerking met Blue Mango, ClickValue, Maximum en Netprofiler onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van webstatistieken. Belangrijke vragen hierbij waren in welke mate verschillen reëel en acceptabel zijn, hoe de betrouwbaarheid van webstatistieken voor een specifieke implementatie van statistieken te bepalen is.

Samenvatting van de belangrijkste conclusies
- Verschillen in WA statistieken zijn een ‘fact of life’
- Verschillen zijn een optelsom van vele details. Kijk daarom naar gelijke trend. Als de trend niet overeenkomt, onderzoek de implementatie
- WA data is niet te vergelijken met STIR en Dart data
- Voor verschillen geldt een maximale ‘acceptabele afwijking’
- Afwijkingen groter dan het acceptabel percentage geven misleidende informatie => laat een audit doen om onterechte conclusies te voorkomen!

De resultaten zijn gepresenteerd op de vorige Web Analytics Wednesday van de Web Analytics Associatie Nederland. De presentatie staat hieronder,  mijn blogs over de resultaten en naar aanleiding hiervan interessante discussies vind je op Marketingfacts.nl en Webanalisten.nl

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!