Posts Tagged ‘co-creation’

Co-creatie organisaties in Nederland

Co-creatie en crowdsourcing zijn hot. Voor wie er nog nooit over heeft gehoord (lastig, want bijna ieder blog heeft er het afgelopen jaar over geschreven, en het aantal cocreatie en crowdsourcing initiatieven neemt snel toe) toch nog even een korte inleiding. Daarnaast neemt het aantal bedrijven, overheden en instellingen dat gebruik maakt van cocreatie in [...]

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!